Rzeczpospolita Cennik Ogłoszeń Drobnych

  Cena netto za linię tekstu
wyd. ogólnopolskie
standardowe 13 zł
druk pogrubiony 16 zł
wersaliki 18 zł
wersaliki pogrubione 21 zł
Ogłoszenia na szarym tle 26 zł
Ogłoszenia kontra 29 zł
Ogłoszenia ramka cienka +45% *
Ogłoszenia ramka gruba +60% *
Wyróżnienie w tekście +15% *

* dopłata do całości ogłoszenia


Oprócz ogłoszeń tekstowych mają państwo możliwość zamieszczenia ogłoszenia z wykorzystaniem dowolnej kompozycji tekstu i grafiki (w ramach poniższych wymiarów) – są to tzw. ogłoszenia filigranowe i jednoszpaltowe. Projekt graficzny opracujemy dla Państwa GRATIS.


Ogłoszenia filigranowe

wymiary w mm Cena netto za ogłoszenie
(wyd. ogólnopolskie)
39 x 38,4 390,00 zł

Ogłoszenia jednoszpaltowe

wymiary w mm Cena netto za ogłoszenie
(wyd. ogólnopolskie)
39 x 17,6 250,00 zł
39 x 38,4 500,00 zł
39 x 59,2 750,00 zł
39 x 80 1000,00 zł
39 x 100,8 1250,00 zł
39 x 121,6 1500,00 zł
39 x 142,4 1 750,00 zł
39 x 163,2 2000,00 zł
39 x 184 2250,00 zł
39 x 204,8 2500,00 zł


Rabaty (przysługuje wyłącznie w przypadku emisji ogłoszeń o tej samej treści, wielkości i formie graficznej):

– za druk 2,3 ogłoszeń 3%
– za druk 4,5 ogłoszeń 4%
– za druk 6,7 ogłoszeń 6%
– za druk 8,9 ogłoszeń 7%
– za druk 10-15 ogłoszeń 10%
– za druk 16-20 ogłoszeń 11%
– za druk 21-25 ogłoszeń 12%
– za druk 26-30 ogłoszeń 13%
– za druk 31-35 ogłoszeń 14%
– za druk 36-40 ogłoszeń 15%
– za druk co najmniej 41 ogłoszeń 16%
© 2010 Europartner, wykonanie: Evasoft
Nekrolog w Rzeczpospolitej Kondolencje w Rzeczpospolitej Ogłoszenia Rzeczpospolita Komunikaty w Rzeczpospolitej Nekrologi Biuro ogłoszeń Rzeczpospolitej
Nadaj ogłoszenie drobne Kondolencje Biuro ogłoszeń Wyborczej Nekrologi Wyborcza Biuro księgowe